Nová studie zveřejněná v Psychological Science se zaměřila na to, jak lidé mohou komunikovat a odvodit emoční stavy jednoduše skrze oči druhých osob. Samozřejmě, je to něco, co děláme všichni každý den a většinou zcela vědomě. Ale tato studie říká, že by tato schopnost mohla být přesnější a hlouběji zakořeněná, než se dříve myslelo.

Možná jste si někdy všimli, že různí čtenáři myšlenek při pohledu do očí mhouří svoje oči. „Zúžení očí pro vizuální kontrolu zároveň slouží ke komunikaci.“, říká autor studie Daniel H. Lee z University of Colorado. Výzkumníci ukázali 28 účastníkům experimentu přes 600 obrázků očí, které byly vyfoceny u lidí, kteří prožívali různé emoce jako smutek, znechucení, hněv, radost, strach a překvapení. Účastníci pak museli rozhodnout, jaké slovo popisuje aktuální duševní stav dané osoby, jejíž oči byly na obrázku.

Po vyhodnocení výsledků analyzovali výzkumníci, jak různé emoce souvisejí s konkrétními pohyby očí. Hodnotila se otevřenost oka, vzdálenost obočí od oka, sklon a zakřivení obočí, vrásky kolem nosu a pod okem. Možná není překvapivé, že výsledky ukázaly poměrně velkou podobnost mezi odpověďmi jednotlivých účastníků. Zúžení očí bylo velmi spojováno s duševními stavy souvisejícími se sociálními diskriminacemi, jakými jsou nenávist, podezírání a agrese. Na druhou stranu rozšíření očí bylo asociováno s citlivostí, předvídavostí, zbabělostí a zájmem.

Nicméně, tyto pohyby jsou dle zjištění velmi prchavé a choulostivé. To možná vysvětluje, proč se lidé moc často nedívají z očí do očí. „Lidské projevy jsou velmi složité – při výčtu našich obličejových svalů zjistíme, že existuje nejméně 3,7 x 1016 různých kombinací výrazů, což je zhruba stejný pravděpodobnostní prostor, jako byste vyhráli dvakrát jackpot.“, vysvětluje Lee. „Podívali jsme se na podmnožinu tohoto prostoru – právě na oblast oka – a zjistili, že jedna jednoduchá veličina (rozšíření vs. zúžení) vysvětluje většinu tohoto komplexního prostoru v sociální komunikaci.“

Autoři studie uvádí, že ačkoliv tyto výrazy pravděpodobně vznikly pro praktické účely, mohou být současně užívány pro sociální účely. Například oční zúžení mohlo být původně používáno pro zlepšení ostrosti vidění v době potřeby zvýšené koncentrace, třeba při lovu nebo fyzické konfrontaci. Z toho důvodu je zúžení spojováno s agresivitou a hněvem.
„Vrátili jsme se zpět k Darwinovi. Jeho teorie o tom, jak se podoby výrazů vyvinuly k senzorickým funkcím důležitým pro jejich odesílatele, ukazují, že se s tím společně vyvinula i komunikační funkce pro přijímače.“, uzavírá Lee.