Oceány pokrývají 361,3 milionů km², což zaujímá 71 % plochy Země. Celkový objem vody v oceánech tvoří 96,54 % světových zásob. Zdají se vám tyto čísla moc abstraktní? Podívejme se na čísla, která vám o velikosti oceánů dají konkrétní představu.

  1. Pokud by se všechny nepravidelnosti na povrchu Země vyhladily tak, aby už nebyly žádné propadliny nebo vyvýšeniny nad nebo pod vodou, Zemi by rovnoměrně pokrýval oceán, který by byl 3657 metrů hluboký.
  2. Oceány obsahují tolik soli, že pokud byste ji rovnoměrně posypali povrch Země, vrstva by byla 152 metrů hluboká.
  3. Tichý oceán je stejně velký jako všechny ostatní oceány dohromady.
  4. Mořská voda obsahuje 17 kilogramů zlata na krychlovou míli.
  5. Všechno nakonec skončí v oceánech. Je to největší odpadkový koš na Zemi. Nakonec sem doputují všechny sedimenty z hornin, všechny řeky a to, co s sebou přinesou, všechen prach, který sem zavane vítr, sopečné úlomky a tak dále. Na dně oceánů je přes 3 kilometry tlustá vrstva koster a pozůstatků mořských živočichů. Pod touto vrstvou jsou starší ostatky, které se tlakem a časem mění na horniny.
  6. Celý Mt. Everest (8850 m n. m.) by se bez problému vešel do nejhlubšího místa na Zemi, Mariánského příkopu (10994 metrů pod hladinou moře).