Přínos Nikoly Tesly pro vědu je nezpochybnitelný. Občas byly jeho nápady ale tak futuristické, že ho svého času považovali za blázna. Tento původem chorvatský vynálezce žil v letech 1856 až 1943 a byl vskutku všestranný. Inženýr, fyzik, vynálezce a také velký futurista.

V několika dobových rozhovorech Tesla přednesl své vize a prognózy. Pojďme se podívat, s jakými vynálezy počítal do budoucna.

Smartphony a bezdrátová komunikace

Jedna z Teslových vizí zahrnovala komunikační systém, ve kterém bude celý svět ve spojení pomocí malého osobního zařízení.

„… Díky televizoru a telefonu můžeme vidět a slyšet ostatní tak dobře, jako bychom stáli tváří v tvář, bez ohledu na vzdálenost… Člověk jednou bude něco takového nosit v kapse“ – Tesla, 1926

Organizace na ochranu přírody

Tesla předpověděl, že do roku 2035 bude existovat organizace, která bude chránit přírodu a životní prostředí. Už v roce 1970 byla založena americká Agentura na ochranu životního prostředí (angl. U.S. Environmental Protection Agency).

„Je nemyslitelné, aby takhle znečištěné pláže v okolí New Yorku zůstaly i pro další generace.“ – Tesla, 1935

Vzdělání místo válek

Tesla tušil, že národy raději vynaloží větší množství zdrojů do vzdělání obyvatelstva než do válek.

„Bude důležitější bojovat s ignorancí než umírat na bitevním poli. Nové vědecké objevy budou důležitější než handrkování diplomatů.“ – Tesla, 1935

Ženy se stanou nadřízenými mužů

S ženskou rovnoprávností Tesla počítal dávno před tím, než ženy získaly stejný přístup ke vzdělání a postavení ve společnosti jako muži. Předpověděl, že jednou muže předčí ve vzdělání a úspěších.

„Utlačování žen skončí a ženy se stanou nadřazenými.“ – Tesla, 1926

Globální eugenika

Podle Tesly se do roku 2100 stane eugenika (metody, sloužící k dosažení co nejlepšího genetického fondu člověka) univerzálním civilizačním ustanovením. Lidská rasa bude zbavována „nepřijatelných“.

„Jedinou metodou kompatibilní s představami o naší civilizaci a rase je předcházet plození nevhodných jedinců sterilizací a uvážlivým směřováním pářících instinktů.“ – Tesla, 1935

Stroje nahradí lidskou sílu

Tesla prosazoval větší nasazení mechanizované pracovní síly.

„Řešení našich problémů není v ničení, ale v ovládnutí strojů. Nespočet aktivit dnes stále
prováděných lidmi, bude prováděno automaticky.“ – Tesla, 1935

Letadla spojí národy

Tesla věřil, že jakmile se stane létání celosvětovým a každodenním fenoménem, díky své rychlosti a jednoduchosti bude spojovat rasy a národy.

„…Bude to efektivní při sjednocování mezinárodních zájmů…  Zlepší to porozumění a odstraní odlišnosti.“ – Tesla, 1926

Zprávy budou každodenně k dispozici bezdrátově

Tesla zažil pouze tištěné noviny, ale předpověděl, že jednou budou noviny dostupné z každé domácnosti v netištěné, bezdrátové podobě.

„Budeme svědky velkých událostí – inaugurace prezidenta, důležitého zápasu, pustošivého zemětřesení, hrůz válek – jako bychom byli při tom.“ – Tesla, 1926

Voda bude zdrojem energie

Nikola Tesla věřil, že správné využití síly vody pomůže snížit spotřebu energie z dražších zdrojů.

„Takový dobře dostupný zdroj energie by vyřešil mnoho problémů. Jsem schopen přeměnit sílu vody v 30 miliónů koňských sil a po světě vznikají projekty, které by tuto sílu ještě zdvojnásobili.“ – Tesla, 1926

Bezdrátový přenos energie

Podle další Teslovi vize bude výroba a spotřeba energie prováděna bezdrátově.

Jakmile bude přenos energie komercializován, v metodách transportu a přenosu dojde k revoluci. Už dnes dokážeme přenést obrazový materiál na krátkou vzdálenost. Jednou bude přenosová vzdálenost bez hranic.“ – Tesla, 1926

Myšlenky budou moci být vyfotografovány

V průběhu jeho výzkumů, Tesla předpokládal, že obrazy myšlenek se formují na oční sítnici. Uvedl, že tyto obrazy se budou dát číst a vyfotografovat.

„Lidské myšlenky budou jasně zobrazovány přesně tak, jak jsou formovány. Každá myšlenka se bude dát číst. Naše mysl bude jako otevřená kniha.“ – Tesla, 1933